Privacyverklaring

Itruelyme.nl is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Info@itruelyme.nl

Persoongegevens die wij verwerken
Itruelyme.nl verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Internetbrowser en apparaat type
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@itruelyme.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Op www.itruelyme.nl worden jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen verwerkt:
 • Je de mogelijkheid te bieden een reactie te plaatsen onder een gepubliceerd artikel.
 • Op www.itruelyme.nl houden we jouw persoonlijke voorkeur in de gaten om de website daar op af te stemmen.
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Op www.itruelyme.nl bewaren we jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is. Je naam en e-mailadres worden bijvoorbeeld bewaard zolang je bent reactie blijft staan onder de artikels op de website.

Delen van persoonsgegevens met derden
Itruelyme.nl zal alleen persoonsgegevens met derden verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen.
Deze blog maakt echter wel gebruik van Google Analytics voor het verzamelen van persoonsgegevens. Via Google Analytics heb ik verschillende opties uitgezet zodat persoonsgegevens geheel privé blijven.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Itruelyme.nl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@itruelyme.nl

0 Comments:

Een reactie posten